Trgovina ljudima - komparativna studija prava i zakonodavnih mjera Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine

Authors

  • Turki Eid A. AlBaqamy Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Bosnia and Herzegovina / Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini

Keywords:

trgovina ljudima, krivično djelo, krivični zakon

Abstract

U radu se upoređuju pristupi Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije u borbi protiv međunarodne trgovine ljudima. Upotrebom komparativne metode analiziraju se varijable prevencije, zaštite, krivičnog gonjenja i sankcije, a kao rezultat uporedbe identificirane su određene ključne tačke u rješavanju pravnih nedostataka prisutnih u bosanskom i saudijskom pravnom okviru za borbu protiv trgovine ljudima.

Rad je podijeljen na tri dijela. U prvom predstavljen je opći koncept i teorijski pregled problema trgovine ljudima. U drugom dijelu se predstavljaju mjere protiv trgovine ljudima u skladu sa međunarodnim pravom, sa fokusom na prevenciju, zaštitu žrtava i krivično gonjenje trgovaca ljudima. U trećem dijelu predstavljaju se i upoređuju zakoni i ostale mjere usvojene od Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije u njihovoj borbi protiv trgovine ljudima.

 

Downloads

Published

2018-09-09

How to Cite

A. AlBaqamy, T. E. (2018). Trgovina ljudima - komparativna studija prava i zakonodavnih mjera Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 129–151. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/307

Issue

Section

Articles / Članci