“Aktivno starenje“: Normativna vrijednost koncepta i izazovi u sferi socijalne politike

Authors

  • Sanela Bašić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences/Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
  • Milanka Miković University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences/Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

aktivno starenje, starije osobe, starost, zdravlje, participacija, sigurnost, solidarnost, socijalna politika

Abstract

U radu je, uz određenje “aktivnog starenja“, dat kraći pregled različitih teorijskih konstrukta poimanja ovog koncepta, s naglaskom na kriticizam i pristupe implementaciji. Također, s ciljem sagledavanja prisutnih izazova u implementaciji samog koncepta, rad sadrži neophodne statističke pokazatelje o demografskim promjenama i negativnim tendencijama prisutnim u bosanskohercegovačkom društvu koje posebno označavaju pad ukupnog broja stanovništva, negativan prirodni priraštaj i kontinuirano starenje. Kako se sam koncept aktivnog starenja može posmatrati trodimenzionalno gdje, uz zdravstvene mogućnosti i participaciju, dimenzija sigurnosti obuhvata zaštitu, dostojanstvo i brigu o starijim osobama, uporedo s analizom slabosti penzionog sistema BiH navedeni su različiti trendovi aktuelnih reformi penzionog sistema u zemljama EU. Uz navedeno, u dijelu o međuporodičnoj i integracijskoj solidarnosti, a u vezi sa brigom o starijim osobama u kontekstu aktivnog starenja, posebno je problematizirana podjela između javne i privatne odgovornosti, ali i efikasnosti sistema javne brige o starijoj populaciji, s akcentom na izazove u sferi socijalne politike.

Downloads

Published

2014-01-08

How to Cite

Bašić, S., & Miković, M. (2014). “Aktivno starenje“: Normativna vrijednost koncepta i izazovi u sferi socijalne politike. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 67–88. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/290

Issue

Section

Articles / Članci