Genocid u Republici Bosni i Hercegovini 1992-1995.

Authors

  • Smail Čekić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

SFRJ, Republika Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora/Savezna republika Jugoslavija, Republika Hrvatska, paradržavne tvorevine Srpska republika Bosna i Hercegovina/Republika Srpska i Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, Bošnjaci, genocid

Abstract

U tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, posebno 1991–1995, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke i relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, uzroci raspada zajedničke jugoslavenske države, uzroci i ciljevi napada na Republiku Bosnu i Hercegovinu, srpska i hrvatska genocidna ideologija, namjera i politika, planiranje, pripremanje i izvođenje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i izvršenje genocida nad Bošnjacima.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Čekić, S. (2020). Genocid u Republici Bosni i Hercegovini 1992-1995. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 25–47. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/229

Issue

Section

Articles / Članci