Oblaci i politika - nova kolonizacija čovjekovog iskustvenog polja

Authors

  • Fahira Fejzić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

meteorologija, atmosfera, politička atmosfera, ex nihilo, ex concretum, atmosferalije, mentalne atmosferalije, plinovitost politike, političke lavine, političke padavine, političko nebo, politički prevrtljivci

Abstract

Knjiga neobičnog naslova – „Politička meteorologija“, profesora politologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Esada Zgodića, na originalan način traga za vezama između „zemlje i neba“, između kosmoloških pojava i vlasti, uvodeći  postmoderni polito-meteoro-pojmovnik, koji u bitnome remeti ustaljene načine mišljenja. Zgodić pokazuje kako 'neometeorologija' svakodnevice ustvari prati logos kapitala i logos profita, vršeći sebičnu neokolonizaciju čovjekovog iskustvenog polja. Ona postaje forma nove kontrole uma u XXI stoljeću na najbizarnijem nivou – na nivou udisanja zraka – bez kojega niti počinjemo niti skončavamo život. I njega, zraka, savremeni, usamljeni i marginalizirani pojedinac kontrolirano i sa strahom koristi.

Downloads

Published

2007-05-26

How to Cite

Fejzić, F. (2007). Oblaci i politika - nova kolonizacija čovjekovog iskustvenog polja. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1-2), 327–334. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/168

Issue

Section

Articles / Članci