Osvrt na iskustva političke komunikacije u Bosni i Hercegovini

Authors

  • Lejla Turčilo University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences/Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

političko komuniciranje, instrumentalna i ekspresivna dimenzija politike, politički akteri u BiH, bh. politička javnost, mediji, politička i komunikacijska kompetencija, edukacija

Abstract

Članak analizira važna pitanja vezana za političku komunikaciju, kao i načine na koje je ona organizirana u Bosni i Hercegovini. Autorica daje osvrt na političke aktere, političku javnost i medije u Bosni i Hercegovini kao ključne subjekte političke komunikacije, iznoseći stav da politička komunikacija nije organizirana na odgovarajući način uslijed činjenice da politički akteri diseminiraju svoje poruke tek u predizborno vrijeme, a politička javnost gotovo da i ne postoji. Ključna riječ za rješavanje ovih problema političke komunikacije u Bosni i Hercegovini  je edukacija, odnosno podizanje političkih i komunikacijskih kompetencija političkih aktera, medija i javnosti.

Downloads

Published

2020-02-25

How to Cite

Turčilo, L. (2020). Osvrt na iskustva političke komunikacije u Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 241–247. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/140

Issue

Section

Articles / Članci