Izazovi u razumijevanju raspodjele nadležnosti prema ustavu Bosne i Hercegovine u svjetlu teorije suvereniteta / Challenges in Understanding the Distribution of Competences according to the Constitution of Bosnia and Herzegovina in the Light of the Sovereignty Theory

Authors

  • Sifet Kukuruz The Ministry of Education, Sarajevo Canton

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.197

Abstract

The paper examines the question of exercising jurisdiction based on the Constitution of BiH from 1995. The author points out that the question of competence is very often misunderstood, and the main reason for such an approach is a legally unfounded understanding of the nature of state power, the concept of sovereignty, and the concept of competence itself. The paper emphasizes that all power that can be based on the Constitution of BiH belongs to the State of BiH, and that the distribution of competences between the State of BiH and its entities does not mean the distribution or reduction of state power, but only the distribution of the authority to exercise state power. The exclusive competences of the institutions of BiH significantly exceed the number of competences that are often attributed to the institutions of the state of BiH in legal science and political practice. The author emphasizes that according to the Constitution of Bosnia and Herzegovina there are several categories of exclusive competence of the institutions of Bosnia and Herzegovina, and that for a legally valid determination of these competences it is necessary to analyze the entirety of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, as well as the General Framework Agreement for the Peace of Bosnia and Herzegovina.

References

Bakšić-Muftić, J., (2005). Razumijevanje Dejtonskog ustava 10 godina kasnije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 42.

Dimitrov, E., (1953). Karakter federativnih odnosa u našoj zemlji, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu br. 3-4.

Druga Djelimična odluka Ustavnog suda BiH U 5/98 (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 17/00).

Duvnjak, N. (2004). Ogledi o Dejtonskoj Bosni i Hercegovini”, Pravni fakultet u Sarajevu.

Grubić, N., Ideja suverenosti u hrvatskoj državnopravnoj misli od 1990. do 2013. godine, UDK 321.011 (497-5).

Ibrahimagić, O., (1999). Supremacija Bosne i Hercegovine nad entitetima, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, KULT B časopis za kulturu-umjetnost-nauku-politku.

Ibrahimagić, O., (2005), Državno uređenje Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Išerić, H., Raspodjela nadležnosti prema Ustavu BiH, Fondacija Centar za javno pravo.

Jovanović, S., (1922). Država, Beogradski izdavačko-grafički zavod jugoslavijapublik srpska književna zadruga.

Jovičić, M., (1973). Savremeni federalizam, Uporednopravna studija, Savremena administracija Beograd.

Jovičić, M., (1993). Tri teorijska modela teritorijalne organizacije vlasti-unitarna država, federacija, regionalna država, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj: 1-2.

Kutlešić, V., (2002). Organizacija vlasti, uporedna studija ustava bivših socijalističkih država Evrope.

Lukić, R., (1953). Teorija države i prava, Izdavačko preduzeće Narodne republike Srbije, Beograd 1953.

Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji od 29.05.2019. godine COM(2019)261 od 29.05.2019. godine.

Nešković, R., (2013). Nedovršena država, Fondacija Friedrich-Ebert Stiftung, Sarajevo.

Odluka Ustavnog suda BiH AP broj: 18/00 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 30/02).

Odluka Ustavnog suda BiH U 1/11 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 73/12).

Odluka Ustavnog suda BiH U 13/05 ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 24/07).

Odluka Ustavnog suda BiH U 16/11 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 105/12).

Odluka Ustavnog suda BiH U 25/00 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 17/01).

Odluka Ustavnog suda BiH U 26/01 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 4/02).

Odluka Ustavnog suda BiH U 32/01 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 27/01).

Odluka Ustavnog suda BiH U 6/07 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 91/08).

Odluka Ustavnog suda BiH U 9/00 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 1/01).

Odluku Ustavnog suda BiH U 14 /05 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 2/06).

Odluku Ustavnog suda BiH U 3/08 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 99/08).

Rodin, D., (1996). Daytonski sporazum: Deklaracija političke volje Zapada, Politička misao, Vol. XXXIII, br. 4.

Stjepanović, N. (1953). Načelo jedinstva vlasti i naš ustavni sistem, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.

Šarčević, E., (1997). Ustav i politika, Kritika etničkih ustava i postrepubličkog ustavotvrostva u Bosni i Hercegovini“ Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca.

Treća Djelimična odluka Ustavnog suda BiH U 5/98 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 23/00).

Visković, N., (1997). Država i pravo, Drugo izmijenjeno izdanje, Birotehnika CDO Zagreb, 1997.

Visković, N., (2013). Teorija države i prava, Zagreb, 2006.

Vračar, S., (1960) Tri osnovna principa državne organizacije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.

Downloads

Published

2024-03-21

How to Cite

Kukuruz, S. (2024). Izazovi u razumijevanju raspodjele nadležnosti prema ustavu Bosne i Hercegovine u svjetlu teorije suvereniteta / Challenges in Understanding the Distribution of Competences according to the Constitution of Bosnia and Herzegovina in the Light of the Sovereignty Theory. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 64(3), 197–225. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.197