Sociodemografska obilježja bosanskohercegovačke omladine

Authors

  • Amer Osmić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
  • Merima Čamo University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

bračno stanje, broj djece, dob, egzodus, mladi, migracije, stanovništvo, spol

Abstract

U radu se prezentiraju osnovna sociodemografska obilježja mlade populacije (spol, dob, bračno stanje i broj djece) u Bosni i Hercegovini u dobnoj kohorti od 15 do 30 godina. Ukazuje se na značaj ove dobne kohorte za ekonomski i populacijski razvoj jednog društva i pokazuje slika tog stanja u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj rada je dovesti u vezu kvantitativne i kvalitativne pokazatelje te ukazati na nezahvalan položaj mlade populacije u savremenom bosanskohercegovačkom društvu koji za posljedicu ima izraženu želju za emigriranjem. Rad tematizira trendove prirodnog priraštaja i ukazuje na egzodusni tip u koji se može svrstati bosanskohercegovačko društvo. Također se analizira i daje slika prosječne mlade osobe na osnovu podataka dobijenih Popisom stanovništva 2013. godine i reprezentativnim istraživanjima sa ciljnom populacijom provedenim u prethodnih pet godina.

Downloads

Published

2021-01-11

How to Cite

Osmić, A., & Čamo, M. (2021). Sociodemografska obilježja bosanskohercegovačke omladine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(3), 29–40. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/888

Issue

Section

Articles