Aktivno i pasivno biračko pravo prema Ustavu Bosne i Hercegovine

Authors

  • Enver Ajanović University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

pravno djejstvo prava na slobodne izbore, ukidanje diskriminacije u Predstavničkom domu BiH, novi odnosi Doma naroda BiH i Predstavničkog doma BiH

Abstract

O ustavnim promjenama u BiH raspravlja se od zaključivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Tokom ovihjavnih rasprava iskazivalo se nerazumijevanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a pogotovo Aneksa 4 na ovaj sporazum. Poseban problem stvara što je ovaj međunarodni ugovor zaključen na engleskom jeziku. Javnost u BiH nije se uvijek uspješno snalazila sa značenjem jezičkih nijansi bitnih za lingvističko i druga tumačenja Ustava, a prvenstveno ciljno radi usvajanja amandmanske izmjene i dopune Ustava BiH. Ove reforme treba da se usvoje u skladu sa načelom pacta sunt servanda u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora. U tom smislu Arbitražna presuda za Brčko distrikt BiH, četiri presude Evropskog suda za ljudska prava, rezolucije i preporuke  VE i EUomogućavaju da Ustav BiH i dalje ostane međunarodni ugovor. To znači da volja međunarodne zajednice znatno određuje sadržaj ustavnih promjena u BiH u skladu sa načelom prava naroda na samoopredjeljenje u međunarodnom pravu. U takvim promjenama nestaće institut delegata u Domu naroda BiH, Domu naroda FBiH i Vijeću naroda RS pogrešno nazvan posrednim izborima.

 

Downloads

Published

2021-03-19

How to Cite

Ajanović, E. (2021). Aktivno i pasivno biračko pravo prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(2), 91–114. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/758

Issue

Section

Articles