Determinante impulsivne kupovine potrošača u Bosni i Hercegovini

Authors

  • Emir Kurtović University of Sarajevo, School of Economics and Business / Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Denis Berberović University of Sarajevo, School of Economics and Business / Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Mersada Krajčin Brand manager „Dara“ d.o.o. Sarajevo

Keywords:

ponašanje potrošača, impulsivna kupovina, determinante impulsivne kupovine

Abstract

Glavni cilj ovog rada se odnosi na analizu uticaja različitih faktora (eksterne i demografske karakteristike) na sklonost ka impulsivnoj kupovini potrošača u Bosni i Hercegovini.Ponašanje potrošača u kupovini je uvijek jedinstveno, personalno i emotivno u suštini. Ponašanje potrošača je određeno brojnim faktorima i zbog toga se karakteriše kao veoma kompleksno i teško za predvidjeti, a poseban izazov za marketinške studije i praksu je istraživanje impulsivnog ponašanja.Obavljeno istraživanje se temelji na utvrđivanju uticaja eksternih faktora (promotivni pristup, prezentacija proizvoda, okruženje u prodavnici, cjenovna sniženja, te korištenje kreditne kartice prilikom kupovine) i demografskih karakteristika kupaca (spol, godine starosti, stepen obrazovanja, broj članova u porodici, te lični dohodak) na sklonost ka impulsivnoj kupovini potrošača u BiH. Na osnovu istraživanja zaključeno je da postoji mali uticaj eksternih faktora na sklonost ka impulsivnoj kupovini potrošača u BiH (cjenovna sniženja i korištenje kreditnih kartica ne utiču na impulsivnost potrošača),dok je kod demografskih karakteristika utvrđeno da spol i broj članova u porodici imaju najveći uticaj na sklonost ka impulsivnoj kupovini.

 

 

Downloads

Published

2021-03-19

How to Cite

Kurtović, E., Berberović, D., & Krajčin, M. (2021). Determinante impulsivne kupovine potrošača u Bosni i Hercegovini. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(2), 11–44. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/755

Issue

Section

Articles