Smrtna kazna: Primjer Sjedinjenih Američkih Država (Furman v. Georgia i The July 2 Cases)

Authors

  • Edin Halapić University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

smrtna kazna, Sjedinjene Američke Države, Vrhovni sud Sjedinjenih AmeričkihDržava, Furman v. Georgia, sudski postupci

Abstract

Rad pod naslovom „Smrtna kazna: Primjer Sjedinjenih Američkih Država (Furman v. Georgiai The July 2 Cases)“ odnosi se na istraživanje statusa smrtne kazne unutar američkog pravnog sistema. U radu posebna pažnja posvetila se presudi Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država iz 1972. godine. U pitanju je predmet Furman v. Georgia koji se smatra jednim od ključnih slučajeva druge polovine XX vijeka. Tokom svoje historije Sjedinjene Američke Države poznavale su smrtnu kaznu. Ova kazna postojala je i u kolonijalnom periodu. Vrlo rano pojedine kolonije usvajaju krivične zakone u kojim je predviđena smrtna kazna za trgovinu sa indijanskim plemenima. Presudom u predmetu Furman v. Georgia Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država započeo je proces reforme krivičnog materijalnog prava, a smrtnu kaznu proglasio neustavnom. Na kraju, ovo je dovelo do prakse da se smrtna kazna u određenom broju država (federalnih jedinica) preispita kako bi se zaustavilo izvršenje. Međutim, sud je i nakon 1972. godine imao priliku da rješava pitanje statusa smrtne kazne u poznatim predmetima od drugog jula 1976. godine. U ovim predmetima sud je veliku pažnju posvetio ustavnosti procedura izricanja smrtne kazne. Na kraju, sud je opravdao smrtnu kaznu koja je postojala u Džordžiji, Floridi i Teksasu.

 

 

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Halapić, E. (2021). Smrtna kazna: Primjer Sjedinjenih Američkih Država (Furman v. Georgia i The July 2 Cases). Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(1), 53–74. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/745

Issue

Section

Articles