Scott v. Stanford (1857) - Status Afroamerikanaca

Authors

  • Edin Halapić University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

Vrhovni sud, Dred Scott, robovlasništvo, Afroamerikanci, tumačenje ustavnog teksta, tumačenje amandmana

Abstract

Ovaj rad odnosi se na istraživanje prakse Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih država sa posebnom pažnjom na presude koje su prouzrokovale društvene i pravno-političke promjene. Ako se posmatra vremenski, u pitanju je period u kojem je Sud donio najznačajnije presude u svojoj historiji. U radu posebna pažnja se posvetila presudi u predmetu Scott v. Sandford iz 1857. godine kojom se regulisao status robova odnosno robovlasništva. Istraživanje se odnosi na statusa Afroamerikanaca i način sudskog pristupa ovom pitanju. Predmet iz 1857. godine smatra se najznačajnijim u američkoj ustavnoj historiji. Objavljivanjem presude dolazi do krize Suda i burnih reakcija javnosti. Kao primjer možemo spomenuti političke debate i govore. Ipak, stav Vrhovnog suda u ovom predmetu prouzrokovao je duboku političku krizu koja je kulminirala izbijanjem rata (1861–1865) koji je okončan pobjedom Sjevera. Istraživanjem se utvrdilo da je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država iskoristio svoju ulogu, te presudom iz 1857. godine favorizovao interese samo jednog broja država članica federacije. Ovaj rad sadrži i kratke napomene o ropstvu.           

Downloads

Published

2020-06-05

How to Cite

Halapić, E. (2020). Scott v. Stanford (1857) - Status Afroamerikanaca. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 69–93. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/247

Issue

Section

Articles / Članci