Ekonomska analiza parničnog postupka

Authors

  • Sanjin Omanović University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet
  • Anisa Ruhotina University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

ekonomska analiza parničnog postupka, parnični postupak, parnica, sudska nagodba, troškovi parničnog postupka

Abstract

U okviru ekonomske analize prava, kao šire naučne discipline, razvila se ekonomska analiza parničnog postupka koja ima za predmet proučavanje radnji parničnih stranaka te uticaj normi materijalnog i procesnog prava na njihovo ponašanje. Cilj autora je, koristeći se dostignućima ekonomske analizeparničnog postupka, odgovoriti na pitanja: kada bi slučaj trebalo riješiti u parnici, odnosno kada postoje uslovi da stranke zaključe sudsku nagodbu, zatim, na koji način je moguće smanjiti ukupne troškove parničnog postupka i, na kraju, kakav je uticaj parničnih troškova na spremnost stranaka da ustanu sa tužbom.

 

 

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Omanović, S., & Ruhotina, A. (2021). Ekonomska analiza parničnog postupka. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(1), 25–40. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/743

Issue

Section

Articles