Šerijatski sudski postupak u Bosni i Hercegovini

Authors

  • Sanjin Omanović University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Abstract

U predmetnoj radnji autor je sumarno izložio i elaborirao osnovne institucije šerijatskog sudskog postupka, koji se u Bosni i Hercegovini prakticirao gotovo pet vjekova za građane islamske vjeroispovijesti. Rad pregledno tretira sve fundamentalne ustanove šerijatske fikhske procedure, s posebnim osvrtom na otomanski građanski zakonik – Medželle, donesen u drugoj polovici 19. stoljeća i objavljen u službenim novinama Dustur u Istanbulu. Ono što jeste interesantno i intrigirajuće za procesualističku doktrinu, leži u činjenici da je navedeni zakonik predstavljao fuziju materijalnopravnih i procesnih odredaba, koje su na dosta (za to doba) savremen način uređivali odnosnu materiju u domenu civila. To je vidljivo iz pregleda osnovnih načela šerijatske sudske procedure, a zatim i procesnog instrumentarija, odnosno pojedinih instituta postupka. Osnovna vrijednost ovog rada leži u faktu da je autor pored procesno pravnih aspekata fikhske sudske procedure obradio i organizacionopravne institute, karakteristične za parnično sudovanje na prostorima Bosne i Hercegovine, sve do 1946.godine, kada je nova, socijalistička vlast ukinula šerijatske sudove. Najzad, sistem pravnih lijekova, mogućnost arbitrernog sudovanja i specifičnosti vanparničnog postupka jesu značajke koje je autor apostrofirao u svome radu kao posebna pitanja, u formi problemskih određenja, imanentnih modernim postupnicima kontinentalnog i angloameričkog prava. 

Downloads

Published

2003-07-02

How to Cite

Omanović, S. (2003). Šerijatski sudski postupak u Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1-2), 111–122. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/26

Issue

Section

Articles / Članci