Demistifikacija strategija antibosanskog djelovanja u knjizi "Diskurs o bosanstvu" autora Senadina Lavića

Authors

  • Abdel Alibegović University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Abstract

Knjigu pod iznimno aktuelnim, atraktivnim i zanimljivim naslovom Diskurs o bosanstvu autorski potpisuje prof. dr. Senadin Lavić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Izdavač ovog vrijednog djela je Fakultet političkih nauka u Sarajevu, a recenzenti su prof. dr. Zlatan Delić (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli) i doc. dr. Amer Osmić (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu). Treba imati u vidu kako je autor knjige Diskurs o bosanstvu 2018. godine objavio knjigu pod naslovom Zaborav razlike: bosanski prekarijat, „bolonjski“ univerzitet i medijski cinizam. Stoga novoobjavljenu knjigu Diskurs o bosanstvu valja tretirati i iščitavati u svjetlu autorovih kontinuiranih misaonih pregnuća u razumijevanju fenomena Bosne i bosanskog bića...

Downloads

Published

2021-01-11

How to Cite

Alibegović, A. (2021). Demistifikacija strategija antibosanskog djelovanja u knjizi "Diskurs o bosanstvu" autora Senadina Lavića. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(3), 167–172. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/898

Issue

Section

Articles