Rani atačment i vršnjački odnosi

Authors

  • Ana Slavković University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, PhD Candidate / Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, doktorand

Keywords:

rani atačment, vršnjački odnosi, stilovi atačmenta

Abstract

U radu se analizira povezanost između sigurnosti ranog atačmenta i vršnjačkih odnosa u detinjstvu i adolescenciji. Prema rezultatima istraživanja, deca sa sigurnim atačmentom su tokom odrastanja pokazivala bolju socijalnu kompetenciju i imala bolji kvalitet prijateljstava, bolji kontakt sa vršnjacima, više empatije i kooperativnosti u kontaktu sa njima, manje neprijateljstva, izbegavanja kontakata, zavisnog ponašanja, nastojanja da budu u centru pažnje. Ova povezanost objašnjava se time što odnos između roditelja i deteta u ranom uzrastu predstavlja model kasnijih bliskih emocionalnih odnosa, na osnovu kog dete uči o reciprocitetu, formira sliku o sebi i o svetu koji ga okružuje, gradi samopouzdanje, poverenje i sposobnost samoregulacije emocija, što sve zajedno predstavlja vredan resurs u vršnjačkim odnosima.

Downloads

Published

2021-01-11

How to Cite

Slavković, A. (2021). Rani atačment i vršnjački odnosi. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(3), 103–118. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/893

Issue

Section

Articles