Položaj i uloga javnih univerziteta u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog razvoja

Authors

  • Naris Pojskić University of Sarajevo, Institute for Genetic Engineering and Biotechnology/Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
  • Lejla Pojskić University of Sarajevo, Institute for Genetic Engineering and Biotechnology/Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
  • Kasim Bajrović University of Sarajevo, Institute for Genetic Engineering and Biotechnology/Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
  • Rifat Hadžiselimović University of Sarajevo, Institute for Genetic Engineering and Biotechnology/Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Keywords:

javni univerziteti, istraživanje, inovacije, visoko obrazovanje, nauka i tehnologija, izazovi u društvu

Abstract

Kompleksni problem revizije mjesta i uloge javnih univerziteta jedna je od najuočljivijih posljedica društveno-ekonomske transformacije u BiH. Zbog obostrano nerazjašnjenih odnosa društva i javnih univerziteta, a u klimi rastuće privatizacije i komercijalizacije visokog obrazovanja, javni univerziteti nisu u stanju da pravovremeno i adekvatno odgovore na zahtjeve internacionalnih trendova u razvoju obrazovnog i interaktivno povezanog  naučno-tehnološkog sektora. To se direktno odražava na kvalitet obrazovnog  procesa na svim nivoima, kvalitet naučnoistraživačkog rada i, samim tim, na ekonomsku kompetitivnost društva u cjelini.

Slijedeći dobro osmišljene strateške ciljeve razvoja visokog obrazovanja i nauke, neophodno je da javni univerziteti redefiniraju sistem selekcije kadrova na svim razinama obrazovanja, reorganiziraju nastavni i naučni rad na području cijele teritorije BiH i na taj način postave standarde visokog obrazovanja koji će neminovno morati pratiti i ostali (nejavni) subjekti uključeni u procese visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Da bi proces implementacije (samo)kontrole kvaliteta nastavnog i naučnog procesa bio moguć, javnim univerzitetima je neophodna utonomnost i objektivnost evaluacije po  EU-standardima, za koje se pripremamo.  Javnim univerzitetima u BiH je nametnuto breme korjenitih i istorijski važnih društvenih i unutrašnjih promjena, bez ozbiljne  podrške za sopstvene  reforme i pozicioniranje u sveukupnom sistemu obrazovanja i društveno-ekonomskih odnosa.  Zato je neophodno adekvatno aktivirati jedino mjesto koncentriranja stvarne intelektualne snage koje društvo može i treba preusmjeriti ka savremenom naučno-tehnološkom i svakom drugom razvoju.

Downloads

Published

2015-05-12

How to Cite

Pojskić, N., Pojskić, L., Bajrović, K., & Hadžiselimović, R. (2015). Položaj i uloga javnih univerziteta u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog razvoja. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 115–121. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/841

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)