Ka evropskim prostorima visokog obrazovanja i istraživanja

Authors

  • Muharem Avdispahić University of Sarajevo, Faculty of Natural Sciences and Mathematics/Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet

Keywords:

visoko obrazovanje, istraživanje, institucionalna autonomija, društvena odgovornost univerziteta

Abstract

Historijski je utemeljeno, a paradigmatičnošću bosanskog pitanja u Evropi podržano, opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu da djeluje kao značajan akademski centar u regionu jugoistočne Evrope. Od pristupa Magna Charta Universitatum, preko predvodničke uloge u procesima usklađivanja sa principima evropskih prostora visokog obrazovanja i istraživanja, u članku se osvjetljava dokle je Univerzitet u Sarajevu stigao u provođenju tri aspekta Bolonjskog procesa: uspostavi trocikličnog sistema studija usmjerenog na izgradnju kompetencija, promjenama u načinu upravljanja i izgradnji novog modela finansiranja. Ukazuje se na neophodnost sistemskih mjera koje će osloboditi kreativnu energiju i omogućiti da univerzitet preuzme djelotvorniju ulogu u cjelini društvenog razvoja, uz odgovornost koja je po sebi odgovornost prema budućnosti bosanskohercegovačkog društva a ne prema bilo kojim partikularnim interesima.

Downloads

Published

2015-05-12

How to Cite

Avdispahić, M. (2015). Ka evropskim prostorima visokog obrazovanja i istraživanja. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 1–9. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/832

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)