"Ajani" i lokalna uprava u Osmanskom carstvu u djelu prof. Avde Sućeske

Authors

  • Enes Durmišević University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Abstract

Proučavanjem osmanske lokalne vlasti utvrđuje se položaj zavisnog stanovništva (raje) u osmanskoj državi, jer preko organa lokalne vlasti država ima neposredni kontakt sa najširim slojevima stanovništva. Mogućnost većeg ili manjeg uticaja centralne vlasti na odnose između zavisnog stanovništva i feudalaca, kao nosioca vlasti s jedne, i mogućnosti većih ili manjih zloupotreba s druge strane, zavisilo je od načina kako je ta vlast uspostavljena. Stoga, izučavanje lokalne vlasti omogućuje bolje sagledavanje osobenosti feudalizma, jer se upravo u domenu lokalne vlasti najbolje ispoljava priroda jednog feudalizma.

Downloads

Published

2020-07-28

How to Cite

Durmišević, E. (2020). "Ajani" i lokalna uprava u Osmanskom carstvu u djelu prof. Avde Sućeske. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 271–275. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/734

Issue

Section

Articles / Članci