Rodna perspektiva u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka

Authors

  • Amela Šehović University of Sarajevo, Faculty of Philosophy/Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Keywords:

rod, bosanskohercegovačke drame, jezik, spol, imenička mocija, stereotipi o ženama, poslovice

Abstract

Pitanja jezika, društva i roda posljednjih su godina zaokupljala pažnju naučnika različitih profila, ali se danas u ovom kontekstu sve češće govori o rodnim studijama ili studijama roda. No, koji god stav imali prema tim pojavama i iz kojeg god ih ugla osvjetljavali u njihovoj je analizi neizbježan interdisciplinarni pristup, koji se i primjenjuje u ovom radu, te se navedena pitanja osvjetljavaju iz (socio)lingvističkog i kulturološko-sociološkog aspekta. Tom i takvom analizom utvrđuju se osnovne značajke rodne perspektive u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka, koje su, općenito, zahvalan korpus za istraživanje ovih pitanja budući da se u njima, slično poslovicama, otkrivaju mnogi rodni stereotipi i svakovrsne ideologije. Istovremeno, skreće se pažnja na činjenicu da proučavanje rodne perspektive prevazilazi okvire književnoumjetničkog i u skladu s tim daju se preporuke za istraživanje ove problematike i u medijima, pravnim dokumentima, udžbenicima za različite nivoe obrazovanja itd., koji predstavljaju potencijalne putokaze za moguću transformaciju društva u pravcu njegove demokratizacije.

Downloads

Published

2020-07-24

How to Cite

Šehović, A. (2020). Rodna perspektiva u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 55–82. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/704

Issue

Section

Articles / Članci