Razvoj studija sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

Authors

  • Nijaz Musabegović

Keywords:

sociologija, studij, nauka, obrazovanje, istraživanje

Abstract

Ovaj tekst predstavlja analizu razvoja studija sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu od 1964. godine, kada je nastao, do danas. Elaboracija ovako postavljenog istraživačkog zadatka podrazumijeva i naznaku geneze sociološke misli na našim prostorima u drugoj polovini XX stoljeća, koja u značajnoj mjeri uslovljava konstituiranje, a onda i nastavno-naučno i profesionalno profiliranje studija sociologije. Evoluciju koncepta studija sociologije pratili smo preko nastavnih planova i programa te naučnoistraživačkih projekata ovog, do devedesetih godina minulog stoljeća, jedinog jednopredmetnog studija sociologije u Bosni i Hercegovini, što svjedoči o matičnosti ovog studija na našem fakultetu. Efekti obrazovanja sociologa analizirani su prezentacijom statističkih podataka o broju upisanih i diplomiranih studenata kao i magistranata i doktoranata.

 

Downloads

Published

2013-01-08

How to Cite

Musabegović, N. (2013). Razvoj studija sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 147–174. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/677

Issue

Section

Articles / Članci