Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na grad Sarajevo

Authors

  • Denis Zaimović

Keywords:

odnosi s javnošću, institucije vlasti, država, vlada, lokalna samouprava, javnost, građani, komunikacija, strategija, ugled, imidž

Abstract

Ovaj rad se bavi ispitivanjem mjesta i uloge koju odnosi s javnošću imaju u gradovima i općinama kao institucijama lokalne samouprave Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na glavni grad BiH, zatim utvrđivanjem značaja koji imaju (ili bi trebali imati) odnosi s javnošću u postizanju pune transparentnosti i odgovornosti navedenih institucija prema građanima i drugim javnostima te kreiranju i razvijanju pozitivnog imidža grada ili općine. Provedena istraživanja na kojima se zasniva ovaj rad su pokazala kako su odnosi s javnošću u ovim institucijama posljednjih godina doživjeli određeni razvoj, ali još nisu dostigli razinu kakvu zahtijevaju standardi upravljanja gradom i općinom Evropske unije. U radu je, pored ostalog, dokazano da se institucije svih razina vlasti u BiH u ovom tranzicijskom periodu još nisu oslobodile ostataka modela jednosmjernog komuniciranja s javnošću, kakav je bio dominantan u vrijeme državnog etatizma u prethodnom sistemu.

 

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

Zaimović, D. (2012). Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na grad Sarajevo. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 41–52. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/656

Issue

Section

Articles / Članci