Bikameralizam i parlamentarna demokratija

Authors

  • Selma Zec

Keywords:

bikameralizam, parlamentarna demokratija, institucionalni dizajn, podjela vlasti, politička tolerancija

Abstract

Normativno osmišljavanje demokratije primarno nastaje u parlamentu, institucionalizovanom skupu društva ili društvenih stratuma na kome se vode otvorene rasprave, odlučuje i utječe u procesu donošenja ključnih političkih odluka. Struktura ili dizajn parlamenta pritom zavisi od niza faktora, kao što su specifično historijsko naslijeđe, dominantne političke ideologije i prakse, te socioekonomski i kulturno-običajni uslovi života. Da li će u jednom političkom sistemu legislativa funkcionisati na principu unikameralizma, bikameralizma ili multikameralizma zavisi od kompleksnosti društvenog ambijenta, političke tradicije i aktuelnog političkog praksisa na makropolitičkom nivou. Nastanak drugog doma u parlamentu autor dovodi u vezu sa razvojem liberalne demokratije i interesa različitih društvenih grupa (teritorijalnih, klasnih, manjinskih) da budu adekvatno politički promovisani.

Downloads

Published

2011-01-17

How to Cite

Zec, S. (2011). Bikameralizam i parlamentarna demokratija. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 161–172. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/644

Issue

Section

Articles / Članci