Socijalni kapital kao faktor održivog razvoja

Authors

  • Aida Spahić-Zekić

Keywords:

socijalni kapital, održivi razvoj, sinergija, lokalni razvoj

Abstract

Socijalni kapital i održivi razvoj su koncepti o kojima se mnogo raspravlja u naučnim krugovima, ali još uvijek ne postoje opće prihvaćene definicije ovih pojmova. Svaki pokušaj naučnog pristupa ovim fenomenima nailazi na brojne prepreke uzrokovane različitim i često protivrječnim razumijevanjem ovih pojmova. Ipak, bez obzira na postojanje tih prepreka, u posljednje vrijeme evidentan je veliki interes naučnika širom svijeta za proučavanjem problematike socijalnog kapitala i njegovog značaja za razvoj društva. Iako bi istraživanja uloge socijalnog kapitala u različitim segmentima razvoja bila olakšana kada bi postojala usaglašenost oko definicija koncepata „socijalnog kapitala“ i „održivog razvoja“, to nikako ne umanjuje doprinos rezultata dosadašnjih istraživanja u ovom području. Budući da se radi o velikom potencijalu, socijalni kapital bi se kao resurs trebao uzet u obzir prilikom definiranja strategija održivog razvoja. S obzirom na veliki broj definicija i jednog i drugog pojma koje su u upotrebi, te na nejasnoće u razumijevanju ovih koncepata, autorica ovog teksta daje pregled definicija koje su se najčešće koristile u empirijskim istraživanjima u ovoj oblasti. Zatim, analizira doprinos različitih studija socijalnog kapitala s obzirom na njegov značaj za održivi razvoj, ističući njegov značaj za razvoj lokalnih zajednica. Na kraju, autorica zaključuje kako bi se sa preciznim definiranjem ovih pojmova izbjegle prepreke na koje se nailazi prilikom mjerenja stepena ostvarenja dugoročnih strateških razvojnih ciljeva. U zaključku se ukazuje kako bi vlasti trebale uzeti u obzir značaj uloge socijalnog kapitala prilikom razvijanja razvojnih politika, te bi u tom smislu trebale učestvovati u njegovom kreiranju.

Downloads

Published

2011-01-17

How to Cite

Spahić-Zekić, A. (2011). Socijalni kapital kao faktor održivog razvoja. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 103–118. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/628

Issue

Section

Articles / Članci