Politička transformacija i uvođenje potpunog upravljanja kvalitetom (TQM) u javnu upravu Bosne i Hercegovine

Authors

  • Ismet Salkić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

javna uprava, Evropski principi javne uprave, Total Quality Management, Bosna i Hercegovina, Evropska unija

Abstract

U ovom radu se razmatra specična inicijativa uvođenja potpunog upravljanja kvalitetom u javnu upravu Bosne i Hercegovine kao posebno područje Novog javnog menadžmenta u sklopu programa menadžerskih reformi javne uprave koje se provode u posljednjih 30-ak godina u svijetu. Ta inicijativa je dovela do razvoja potpunog upravljanja kvalitetom u javnoj upravi kao posebnog modela koji treba poslužiti podizanju kvaliteta rada javne uprave i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima. U radu se posebno analizira proces političke transformacije bosanskohercegovačke države kroz proces tranzicije iz jednopartijskog socijalističkog sistema u višepartijski demokratski sistem. Nadalje, u radu se iznose analize o stanju u kojem se nalazi javna uprava, o političkom kontekstu u kojem se provodi proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, a dio rada analizira evropske principe javne uprave i usklađenost uprave u Bosni i Hercegovine sa evropskim standardima. Centralni dio rada razmatra mogućnost uvođenja potpunog upravljanja kvalitetom u javnu upravu Bosne i Hercegovine, analizira prepreke i mogućnosti za uvođenje jedne takve inicijative, te posebno razmatra sam postupak implementacije TQM-a u javnu upravu kako bi Bosna i Hercegovina što kvalitetnije i brže provela reforme i ispunila uvjete za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. 

 

Downloads

Published

2011-01-17

How to Cite

Salkić, I. (2011). Politička transformacija i uvođenje potpunog upravljanja kvalitetom (TQM) u javnu upravu Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 73–100. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/627

Issue

Section

Articles / Članci