Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću

Authors

  • Saša Salihović University of Sarajevo, Academy of Music / Univerzitet u Saraje, Muzička akademija

Keywords:

muzičke epohe, umjetnička muzika, romantizam, nacionalni pravac, bh. muzički idiom, Gluckova reforma, menzuralna muzika, moderna muzika, mehterhana, simfonijska muzika, kontrapunkt, organum, instrumentalna muzika, vokalna muzika i Bečka škola

Abstract

Ustvari, borba na društveno-političkoj sceni, kao i političke turbulencije početkom XX stoljeća su duboko ostavile trag na cjelokupno evropsko kulturno-umjetničko stvaralaštvo, pa samim tim i na stvaranje bosanskohercegovačke umjetničke muzike, koja je, mada na margini svih dotadašnjih evropskih muzičkih zbivanja, ali istovremeno i pod njenim snažnim uticajem, kroz svoju muzičku praksu ipak stvorila vlastiti muzički izraz, bez obzira što na djelu imamo kruti tradicionalizam koji u principu isključuje progres, ali i progres koji jako često zaobilazi vrijednosti jedne tradicije, a samim tim utiče na ukupni kulturni razvoj bosanskohercegovačkog stanovništva. Već nekoliko puta u svojoj historiji Bosna je morala sebi i drugima dokazivati da postoji i kao država i kao specifičan kulturni krug u odnosu na druge, kao i na svoje šire okruženje. Pa i u muzici! Kulturno-političko iskustvo Bosne, zavisno od opće hronologije vremena, a samim tim i svih promjena i okolnosti koji su bitno uticali na umjetnička pomjeranja koja su išla od tradicionalnog do modernog shvatanja života i umjetničkog muzičkog stvaralaštva, ukazuje na pomicanje identiteta kao i evropeizacije bosanske muzike u smislu prihvatanja njenih kulturno-muzičkih standarda, pa samim tim i kulturno-muzičkog priključenja Evropi, a ipak stvorivši i vlastiti muzički idiom.


Downloads

Published

2010-09-13

How to Cite

Salihović, S. (2010). Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 125–139. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/607

Issue

Section

Articles / Članci