Izvještaj sa takmičenja iz međunarodnog krivičnog prava u Krzyzowi, Poljska (12-16 . 11. 2006.)

Authors

  • Emina Ćerimović
  • Aida Duraković
  • Melika Hadžimehmedagić
  • Nedžad Smajlagić

Abstract

Osnivanjem stalnog Međunarodnog krivičnog suda ostvarena su dugogodišnja nastojanja da se na međunarodnom nivou uspostavi jedan sud koji će imati nadležnosti da sudi pojedincima za najteža krivična djela značajna za čitavu međunarodnu zajednicu. Ta nastojanja su prisutna još od Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine, koja predviđa da će počinioci odgovarati pred nacionalnim sudovima ili Međunarodnim krivičnim sudom (čl.VI Konvencije) do usvajanja Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda sa sjedištem u Haagu, u Rimu 17. jula 1998. godine. Rimski statut je stupio na snagu 1. jula 2002. godine, nakon što ga je ratificiralo 60 država.

Downloads

Published

2008-01-12

How to Cite

Ćerimović, E., Duraković, A., Hadžimehmedagić, M., & Smajlagić, N. (2008). Izvještaj sa takmičenja iz međunarodnog krivičnog prava u Krzyzowi, Poljska (12-16 . 11. 2006.). Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 5(5-6), 251–253. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/503

Issue

Section

Articles / Članci