Društveno-politička i kulturna dimenzija djelovanja Mehmeda Džemaludina Čauševića

Authors

  • Mujo Demirović Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
  • Nevzet Veladžić University of Bihać, Faculty of Law / Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet

Keywords:

nacionalni identitet, reformizam, progres, konzervativizam, jednakopravnost, multikulturalnost, multikonfesionalnost

Abstract

U radu se nastoji rasvijetliti povijesna uloga Džemaludina Čauševića ne samo u religijskom nego, prije svega, s aspekta društveno političkog i kulturnog značaja. Posebna pažnja posvećena je društveno-političkom ambijentu, jer koliko god je on bio nadahnut reformatorskim mladoturskim idejama toliko su ga definirali vrijeme i društveno-političke prilike u kojima je živio. Gotovo da ne postoji turbulentnije razdoblje u ukupnoj bosanskohercegovačkoj povijesti do onog zadnjih decenija 19. do prve polovine 20. stoljeća. To je razdoblje u kojem se „svaki dan“bilježila povijest. U tom kontekstu, kroz prizmu povijesnih događanja, rad govori o utjecajuna ukupne društveno-političke i kulturne prilike koji je Čaušević ostavio. Nedvojbeno je da je taj utjecaj bio snažan, o čemu govore brojne činjenice prezentirane u radu. Jedna od činjenica je, svakako, mehanizam odašiljanja poruka prema stanovništvu. Iako su mediji bili u začetku svog razvoja, broj konzumenata koji su primali poruke tim putem je reduciran. Iako je aktivno koristio tadašnje medije, najdjelotvornija tadašnja metoda komunikacije sa stanovništvom je „džamija“, putem koje je njegova poruka u kratkom vremenu (sedam dana) stizala do većine stanovnika Bosne i Hercegovine. Na kulturnom planu, snagom svog autoriteta, čini da se otklone stereotipi kod Bošnjaka muslimana o zapadnoj kulturi i svega onoga što dolazi s njom kao o neprijateljskoj i „vlaškoj“ kulturi. Čak i dio uleme je bio opterećen takvim stereotipima, što je dodatno otežavalo njegov rad. Činjenice koje su iznesene u radu svrstavaju ga u grupu velikana bosanskohercegovačke novije povijesti.

Downloads

Published

2008-01-12

How to Cite

Demirović, M., & Veladžić, N. (2008). Društveno-politička i kulturna dimenzija djelovanja Mehmeda Džemaludina Čauševića. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 5(5-6), 159–174. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/488

Issue

Section

Articles / Članci