Etnička podloga Bosanske banovine u doba bana Mateja Ninoslava

Authors

  • Semir Hambo Intersoft d. o. o.

Keywords:

Srbljin, Vlah, Dubrovnik, Bosna, narodnost, etnička podloga, zaleđe, percepcija, XIII st.

Abstract

U radu je predstavljen kratak historijat problema narodnosti u bosanskoj banovini u doba bana Mateja Ninoslava. Fokusirani su „sporni” termini Srbljin i Vlah koje je historiografija tumačila na različite načine. Na bazi dostupnih objavljenih izvora i literature rekonstruisan je historijski kontekst predmetne problematike i – pored dosadašnjih, u nemalom broju slučajeva uvriježenih stavova – izneseno je mišljenje o mogućem pristupu analizi postavljenog problema. S tim u vezi naglašena je važnost percepcije pisara koji je pisao istaknute termine u poveljama, mjesto nastanka istih i općenito saznanja o unutrašnjosti Balkana, koji su mogli utjecati na formiranje termina Srbljin i Vlah u kontekstu podanika bosanskog bana.

Downloads

Published

2019-01-09

How to Cite

Hambo, S. (2019). Etnička podloga Bosanske banovine u doba bana Mateja Ninoslava. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 165–177. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/376

Issue

Section

Views and Opinions / Pogledi i mišljenja