Narativna simbolika „mladonacionalnog“ fenomena

Authors

  • Adnan Tatar

Keywords:

mladonacionalni pokret, nacija, nacionalizam, ideologija, metode djelovanja

Abstract

Mladonacionalni pokreti predstavljaju karakterističan fenomen koji u svom simboličkom vjerovanju teži izgrađivanju i(li) oslobađanju vlastite nacije od njenih uzurpatora. Pojavljuju se u specifičnom razdoblju sloma Meternihovog i vaskrsavanja Vilsonovskog ideala u međunarodnoj politici. Kao pokret javljaju se 30-ih sa Mladom Italijom ali u budućnosti sam koncept „mladonacionalnog“ umnogome prevazilazi izvorne macinijevske ideje i poimanja nacije te njoj analogne percepcije države, politike i historije. Simbolika „mladosti“ do danas je ostala fetiš nacionalizma insistirajući ne samo na ideji nacionalnog oslobođenja već i na permanentnom voluntarizmu omladine kao garancije nacionalnog ideološkog reproduciranja. Izvodeći svoje ime iz semiotike vitalnosti, ona ostaje duboko urezana kategorija unutar društveno-političkih organizacija koja u svakom svom obliku nastoji da perpetuira mladost kao kategoriju opstojnosti određene zajednice.

 

Downloads

Published

2015-01-08

How to Cite

Tatar, A. (2015). Narativna simbolika „mladonacionalnog“ fenomena. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 159–190. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/356

Issue

Section

Articles / Članci