Strukturirani dijalog o pravdi - Povodom prijedloga Zakona o sudovima -

Authors

  • Merima Tanović

Keywords:

strukturirani dijalog o pravdi, vladavina prava, pravna sigurnost, nezavisno pravosuđe, reforma pravosuđa, Sud BiH, apelacioni sud BiH, zakon o sudovima BiH

Abstract

Strukturirani dijalog o pravdi kao mehanizam Evropske komisije za unapređenje složenog pravosudnog sistema u BiH i Mišljenje Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH su ukazali na mnogobrojne nedostatke pravosudnog sistema u BiH te potrebu za reformama u ovoj oblasti s ciljem jačanja principa nezavisnosti, nepristrasnosti i efikasnosti nosilaca pravosudnih funkcija kao i principa vladavine prava. Preporuke s tri sastanka strukturiranog dijaloga o pitanju nadležnosti i organizacije Suda BiH sadrže prijedloge da se jedinstvenim propisom izvrši objektivizacija parametara za primjenu spornog člana 7. st. 2 Zakona o Sudu BiH, utvrdi osnov za prijenos nadležnosti za rješavanje predmeta ratnih zločina na sudove entiteta i Brčko Distrikta, kao i stav o uspostavljanju apelacionog suda BiH. Ministarstvo pravde BiH je pripremilo tri neslužbene verzije nacrta zakona o sudovima BiH kojim se treba provesti mnogo šira reforma Suda BiH ali i temeljnih principa na kojim počiva pravosudni sistem na državnom nivou.

Downloads

Published

2013-10-07

How to Cite

Tanović, M. (2013). Strukturirani dijalog o pravdi - Povodom prijedloga Zakona o sudovima -. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 191–225. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/277

Issue

Section

Articles / Članci