Psihosocijalni treman počinitelja nasilja u porodici: mogućnosti, izazovi i efekti

Authors

  • Sanela Šadić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univezitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
  • Nina Babić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univezitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
  • Anida Dudić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univezitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

psihosocijalni tretman, počinitelj nasilja, stručnjaci, educiranost, izazovi i efekti tretmana

Abstract

Dosadašnja praksa i profesionalna iskustva u radu na slučajevima nasilja u porodici bili su prilično jednostrani; pomoć je bila usmjerena prema ženama-žrtvama nasilja, dok su muževi-počinitelji nasilja kažnjavani, a nasilje opetovano. „Novim“ pristupom je napravljen ozbiljan iskorak u razumijevanju problema i načinu pružanja pomoći ne samo žrtvi nego i počinitelju nasilja. Namjera ovog rada bila je da se istraže mogućnosti tretmana nasilnika, kapaciteti, pripremljenost i obučenost stručnjaka za ovako zahtijevan rad. Kako je rad s počiniteljima nasilja jedan od najsloženijih profesionalnih zadataka za stručnjake, nastojali su se ispitati izazovi i problemi s kojima se profesionalci susreću, kao i njihovi stavovi o efektima psihosocijalnog tretmana. U radu su razmatrane teorijske analize nasilnog ponašanja kao osnova za razumijevanje mikro-makro uzroka ovakvog ponašanja, kao i analiza strukture ličnosti, porodičnih i društvenih uzroka kao rizičnih faktora nasilnog ponašanja. Također, data je analiza dosadašnjih iskustava drugih zemalja u psihosocijalnom tretmanu nasilnika, kao i profesionalna postignuća i uspješnost tretmana. Istraživanje je provedeno sa stručnjacima-psiholozima i socijalnim radnicima u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo koji rade na problemu nasilja u porodici, a posebno u psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja. Korištene su metode polustrukturiranog intervjua i anketnog upitnika kreiranog za potrebe ovog istraživanja. Rezultati istraživanja su identificirali nekoliko problema u psihosocijalnom tretmanu nasilnika: mali broj počinitelja kojima je izrečena mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana, nedovoljna pripremljenost stručnjaka kao i nedostatak korespondencije u provedbi programa psihosocijalnog tretmana nasilnika.

Downloads

Published

2020-06-05

How to Cite

Šadić, S., Babić, N., & Dudić, A. (2020). Psihosocijalni treman počinitelja nasilja u porodici: mogućnosti, izazovi i efekti. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 47–68. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/246

Issue

Section

Articles / Članci