Novi udžbenik komparativnog krivičnog prava

Authors

  • Nedžad Smailagić University of Poitiers, Faculty of Law, Institute of Criminal Sciences / Univerzitet u Poitiersu, Pravni fakultet, Institut krivčnih nauka

Abstract

Različiti faktori uslovljavaju da se krivično pravo više ne posmatra isključivo u granicama pravnog sistema jedne zemlje. Njegovi pojedini segmenti izloženi su procesu internacionalizacije rezultirajući time da krivično pravo postaje sve manje, kako se u literaturi isticalo, „parohijalnim“. Značajnu ulogu u tom procesu ima komparativno krivično pravo, kao važna disciplina u sistemu krivičnopravnih nauka koja proučava sličnosti i razlike između dva ili više krivičnopravnih sistema.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Smailagić, N. (2020). Novi udžbenik komparativnog krivičnog prava. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 171–174. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/240

Issue

Section

Reviews and Comments / Osvrti i prikazi