Finansiranje političkih partija s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

Authors

  • Halisa Čengić University of Sarajevo, Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law / Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Keywords:

zakonski okvir, izdvajanja iz budžeta, privatno finansiranje političkih partija, izborna kampanja, politički pluralizam, etničke stranke, zabranjeni prilozi

Abstract

Političke aktivnosti uključuju troškove koji su neophodna i neizbježna cijena demokratije. Novac, preko političkih partija kao ključnih protagonista moderne demokratije, ima važnu ulogu u samom demokratskom procesu. Preko stotinu godina, od 1880-ih do 1980-ih godina, pravni okvir finansiranja političkih partija ostaje uglavnom neizmijenjen. Ali tokom 1980-ih i 1990-ih godina 20. stoljeća troškovi partija na izbore i izborne kampanje znatno su porasli i zadali stranačkim prikupljačima sredstava zahtjevan zadatak iznalaženja novih kreativnih načina finansiranja. Međutim, ove tokove novca izuzetno je važno nadzirati, kako političke partije ne bi postale predmetom „privatizacije“ niti „nacionalizacije“, postupcima koji bi mogli ugroziti autonomiju političkih partija. Ovaj rad se bavi nastankom političkih partija, njihovom definicijom i funkcijama i posebno oblicima finansiranja uopće i sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Rad ima za cilj elaborirati osnovne karakteristike ove naučno i društveno aktuelne teme uz interdisciplinarni pristup: politološki, pravni i ekonomski.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Čengić, H. (2020). Finansiranje političkih partija s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 133–152. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/236

Issue

Section

Views and Opinions / Pogledi i mišljenja