Kultura u aktuelnim politikama Europske unije

Authors

  • Edin Veladžić BH Ministry of Civil Affairs / Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Keywords:

Europska unija, integracije, kultura, kulturna politika, kulturne i kreativne industrije, kulturna prava, , Europska agenda za kulturu, makroregije

Abstract

Aktuelna kulturna politika Europske unije bazirana je na nekoliko ključnih dokumenata, a jedan od najznačajnijih je Europska agenda za kulturu u globaliziranom svijetu. Taj strateški dokument predstavlja prekretnicu intenzivnijeg angažmana Unije u području kulture. Sa tri međusobno povezana seta ciljeva Agenda je trasirala strateški pravac djelovanja u tom području i dalji razvoj EU kulturnih politika. Prvi set ciljeva odnosi se na promociju kulturne raznolikosti i interkulturalni dijalog, drugi na promociju kulture kao katalizatora kreativnosti u okviru Lisabonske strategije za rast i zapošljavanje i treći na promociju kulture kao vitalnog elementa u međunarodnim odnosima Unije. Kultura je zauzela važno mjesto i u EU politikama proširenja, a bitnu dimenziju aktuelnih politika Unije predstavljaju kulturna prava. U EU institucijama na kulturu se sve češće gleda i kao instrument u borbi protiv siromaštva. U svojim novim pristupima Unija poseban fokus stavlja na pristup kulturi i učešću u kulturnim dešavanjima. Sva dosadašnja istraživanja su pokazala da područje kulture pokazuje impresivan potencijal rasta. I posljednja istraživanja urađena za potrebe Unije potvrdila su značajan udio kulture u EU ekonomiji. Prema tim analizama udio kulturnih i kreativnih industrija u ukupnom BDP-u Unije je 4,5%, dok postotak zaposlenih u tom sektoru dostiže 3,5% na nivou Unije. Jedna od relativno novijih pojava u EU politikama jeste i uspostava makroregija. Dosad su usvojene tri strategije za dunavsku, baltičku i jadransko-jonsku regiju, a kultura je pronašla mjesto u svakoj od njih. Evidentno je da kulturnu politiku Europske unije danas uočavamo u različitim oblastima, ne nužno samo u oblasti kulture i naslijeđa. U tom smislu vrijedi izdvojiti propise vezane za poreznu politiku, reguliranje intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava, kretanje kulturnih dobara i propise o zaštiti tržišnog natjecanja.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Veladžić, E. (2020). Kultura u aktuelnim politikama Europske unije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 83–102. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/233

Issue

Section

Articles / Članci