Savjetovanje "Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjske deklaracije na Univerzitetu u Sarajevu", Sarajevo, 23. i 24. februara 2007. godine

Authors

  • Univerzitet u Sarajevu

Abstract

U organizaciji Rektorata Univerziteta u Sarajevu 23. i 24. februara 2007. godine održano je Savjetovanje „Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu“. Cilj savjetovanja bio je da se odrede glavni pravci reforme Univerziteta u narednom periodu i da se izvrši analiza najefikasnijih načina provođenja reforme u naredne dvije godine. To je također bila prilika da se sagleda stanje na Univerzitetu u Sarajevu, uvjeti u kojima se realizira visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, te potrebe Univerziteta u odnosu na kantonalne prosvjetne vlasti, državu Bosnu i Hercegovinu, međunarodne organizacije i donatore. Na savjetovanju su, pored nastavnika, saradnika i studenata Sarajevskog univerziteta, učestvovali i predstavnici drugih univerziteta iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, predstavnici ministarstava obrazovanja i nauke svih nivoa vlasti, te predstavnici domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija koje se bave visokim obrazovanjem. Učesnici savjetovanja usvojili su zaključke koji bi trebali biti orijentacija u provođenju strategije reforme Univerziteta u Sarajevu na principima Bolonjske deklaracije u periodu 2007 – 2009. godina. U ovom broju časopisa objavljujemo neke referate i zaključke savjetovanja.

Downloads

Published

2007-05-26

How to Cite

u Sarajevu, U. (2007). Savjetovanje "Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjske deklaracije na Univerzitetu u Sarajevu", Sarajevo, 23. i 24. februara 2007. godine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1-2), 377–476. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/174

Issue

Section

Articles / Članci