Različit odnos ljudi prema psihijatrima i ostalim ljekarima

Authors

  • Dušan Kecmanović Academy of Sciences and Art of Bosnia and Herzegovina / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Keywords:

stavovi, psihijatri, ljekari

Abstract

Ljudi se različito odnose prema psihijatrima i ostalim ljekarima. Oni smatraju da su psihijatri manje efikasni od ostalih ljekara; oni zaziru od psihijatara i ne poštuju ih kao ostale ljekare. Autor daje odgovor na pitanje o porijeklu rečene razlike. Po njegovom mišljenju, ima osnova vjerovanju da su psihijatri manje efikasni od ostalih ljekara, kao i vjerovanju da psihijatri zavređuju manje poštovanja od ostalih ljekara, te konačno njihovom izbjegavanju psihijatara. Ljudi zaziru od psihijatara zato što misle da psihijatri mogu lako da utvrde koliko su pametni i duševno zdravi, a iluzije u pogledu vlastite pameti i duševnog zdravlja su one iluzije kojih se ljudi najteže odriču. Međutim, najvažniji razlog srazmjerno manjeg poštovanja psihijatara jeste to što ljudi posve osnovano vjeruju da psihijatri čuvaju društveni red, a ostali ljekari njihovu  biološku egzistenciju. U mjeri u kojoj više vrednuju vlastito biološko preživljavanje, i u tom smislu preživljavanje vrste, nego vlastito socijalno biće, ljudi više cijene psihijatre nego ostale ljekare.

Downloads

Published

2007-05-26

How to Cite

Kecmanović, D. (2007). Različit odnos ljudi prema psihijatrima i ostalim ljekarima. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1-2), 245–270. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/163

Issue

Section

Articles / Članci