Određivanje monopolističkih sporazuma u pravima Bosne i Hercegovine i Evropske unije

Authors

  • Miloš Trifković University of Sarajevo, Faculty of Natural Sciences and Mathematics/Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet

Keywords:

pravo, Bosna i Hercegovina, Evropska unija, konkurencija, relevantno tržište, monopolistički sporazumi, Pravilo razuma, izuzeća, de minimis

Abstract

Sadašnje bosanskohercegovačko pravo konkurencije je po konceptu, izvorima, strukturi, institucijama i značaju antitrustovskog prava potpuno podudarno sa osnovnim modelom koji postoji u uporednom pravu. Antimonopolske odredbe bh. Zakona o konkurenciji iz 2005. i podzakonskih akata Konkurencijskog vijeća donesene su po ugledu na Sporazum o Evropskoj uniji (TEU) i na sekundarne izvore prava Evropske unije. Ovaj rad prvenstveno ispituje stepen pravno-tehničke harmonizacije između BiH i EU pri određivanju monopolističkih sporazuma. U toj oblasti autor je utvrdio tri manje i jednu značajnu neusuglašenost. Bitna razlika je alternativni  pristupu EU i kumulativni pristup BiH u tretmanu preduslova za zabranu monopolističkih sporazuma. Član 85 (1) TEU zabranjuje sporazume koji kao svoj „predmet ili posljedicu“ imaju negativan uticaj na konkurenciju, dok čl. 4 (1) bh. Zakona o konkurenciji zabranjuje sporazume koji kao „cilj i posljedicu“ imaju sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije. Kumulativni pristup bitno ograničava primjenu bh. prava i mora biti promijenjen što je prije moguće.

Downloads

Published

2020-02-28

How to Cite

Trifković, M. (2020). Određivanje monopolističkih sporazuma u pravima Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 4(4), 63–91. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/144

Issue

Section

Articles / Članci