Skica za biografiju Salima Ćerića / Sketches for Salim Ćerić’s Biography

Authors

  • Šaćir Filandra University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.111

Abstract

Tekst predstavlja prilagođeno izlaganje sa naučne konferencije ZAVNOBiH u retrospektivi: evaluacija historijske važnosti i savremene relevantnosti za društvo i državu koja je organizirana povodom 80. godišnjice od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Konferencija je održana 20. novembra 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

The text represents an adapted presentation delivered at the scientific conference ZAVNOBiH in Retrospect – Evaluating Its Historical Importance and Contemporary Relevance for Society and the State, organized on the occasion of marking the 80th Anniversary of the First Session of ZAVNOBiH. The conference was held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences, on 20 November 2023.

Downloads

Published

2024-03-21

How to Cite

Filandra, Šaćir. (2024). Skica za biografiju Salima Ćerića / Sketches for Salim Ćerić’s Biography. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 64(3), 111–120. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.111