ZAVNOBiH i „orijentalizam granice“ / ZAVNOBiH and the “Orientalism of the Border”

Authors

  • Dželal Ibraković University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.77

Abstract

Tekst predstavlja prilagođeno izlaganje sa naučne konferencije ZAVNOBiH u retrospektivi: evaluacija historijske važnosti i savremene relevantnosti za društvo i državu koja je organizirana povodom 80. godišnjice od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Konferencija je održana 20. novembra 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

The text represents an adapted presentation delivered at the scientific conference ZAVNOBiH in Retrospect – Evaluating Its Historical Importance and Contemporary Relevance for Society and the State, organized on the occasion of marking the 80th Anniversary of the First Session of ZAVNOBiH. The conference was held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences, on 20 November 2023.

References

Begonja, Zlatko (2003), Partikularni antifašizam, Društvena istraživanja. Zagreb. GOD. 12 BR. 5 (67), STR. 743-764

Čekić, Smail (2012), ZAVNOBiH i njegov historijski značaj, Koraci, Sarajevo godina X, br. 29, str. 11-26

Djokić, Dejan (2018), Vek Jugoslavije: Kako i zašto su Srbi, Hrvati i Slovenci stvorili zajedničku državu, Tragovi, Zagreb, god. 2, br. 1, str. 25–51.

Donia, Robert (2012), Iz Skupštine Republike Srpske 1992–1996. Sarajevo/Tuzla: University press d.o.o. – Magistrat i Fondacija istina, pravda, pomirenje

Đuretić, Veselin (1981): Narodna vlast u Bosni i Hercegovini 1941–1945, Beograd: Narodna knjiga

Ecco, Umberto (2016), Vječiti fašizam, https://pescanik.net/vjecni-fasizam/ (posjeta 10.09.2020)

Jović, Dejan (2013), Identitet Bošnjaka/Muslimana, Politička misao, Zagreb, god. 50, br. 4, , str. 132-159

Jović, Dejan (2021) Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, Transfers and Exchanges (prikaz), Tragovi, Zagreb, god. 4, br. 1. str. 197-206.

Kuljić Todor https://pescanik.net/anti-antifasizam/ (posjeta 10.03. 2022.)

Kuljić, Todor (2002) Istoriografski revizionizam u poslesocijalističkim režimima. – Helsinške sveske,

Kuljić, Todor (2018) Pojmovna sinergija neoliberalizma i nacionalizma, Tragovi, vo.1.br.1, str. 213-218

Marković, fra Luka (1995), Polemika ili dijalog sa islamom? Livno: Svjetlo riječi

Mastnak, Tomaz (1998), DNEVNIK KUZNIH GODINA Biljeske o europskom antinacionalizmu, Most, Mostar, god. XXIV, broj Broj 102 (13 - nova serija), https://pescanik.net/dnevnik-kuznih-godina/ (posjeta 10.10.2020.)

Mastnak, Tomaž (2007), Evropa: istorija političkog pojma, Beograd: Časopis Beogradski krug&Centar za medije i komunikacije

Pašalić–Kreso A.; Pejanović M. i Katz, V. (ur) (2019), Međunarodna naučna konferencija Povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću 75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH, Sarajevo: ANU BiH

Vlajčić, Gordana (2005), Boljševički antifašizam, Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Downloads

Published

2024-03-21

How to Cite

Ibraković, D. (2024). ZAVNOBiH i „orijentalizam granice“ / ZAVNOBiH and the “Orientalism of the Border”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 64(3), 77–91. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.77