Obnova državnosti Bosne i Hercegovine kroz principe ZAVNOBiH-a / Restoration of the Bosnia and Herzegovina’s Statehood through the ZAVNOBiH Principles

Authors

  • Nermina Mujagić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.59

Abstract

Tekst predstavlja prilagođeno izlaganje sa naučne konferencije ZAVNOBiH u retrospektivi: evaluacija historijske važnosti i savremene relevantnosti za društvo i državu koja je organizirana povodom 80. godišnjice od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Konferencija je održana 20. novembra 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

The text represents an adapted presentation delivered at the scientific conference ZAVNOBiH in Retrospect – Evaluating Its Historical Importance and Contemporary Relevance for Society and the State, organized on the occasion of marking the 80th Anniversary of the First Session of ZAVNOBiH. The conference was held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences, on 20 November 2023.

References

Borovčanin, D., 1979. Izgradnja bosansko-hercegovačke državnosti u uslovima NOR-a, Svjetlost, Sarajevo.

Čaušević, Dž., 2005, Pravno-politički razvitak Bosne i Hercegovine, Dokumenti sa komentarima. Magistrat. Sarajevo.

Ćemerlić, H., 1968. Položaj Bosne i Hercegovine u jugoslovenskoj zajednici od ZAVNOBiH-a do Ustava SR BiH, Prilozi. Sarajevo.

Hoare, Marko A., 2019. Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, Dobra knjiga, Sarajevo.

Imamović, M., 2013. ZAVNOBiH i državnopravni kapacitet BiH, Historijska traganja, BiH.

Markovina D., 2014., Muke s patriotizmom. Tačno. net, https://arhiva.tacno.net/novosti/dragan-markovina-muke-s-patriotizmom/ - datum pristupa 17. 01. 2024.

Mujkić A., 2019. „ZAVNOBiH – Bosna i Hercegovina kao antifašistička zajednica vrijednosnog pluralizma“, u zborniku radova sa Međunarodne nauče konferencije „75.godišnjica Prvog zajedanja ZAVNOBiH-a: povijesna utemeljenost obnovljene državnosti BiH u 20. i 21. stoljeću (urednici Pašalić A., Pejanović M., Katz, V.,) ANUBiH, Sarajevo.

Nešković, S., 1963. Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a, Stvarnost, Zagreb.

Pejanović, M., 2013. Bosna i Hercegovina od ZAVNOBiH-a do Daytonskog sporazuma – kontinuitet izgradnje državnosti u XX stoljeću, Historijska traganja, BiH.

Redžić, E., 1968. Društveno-historijski i politički korijeni ZAVNOBiH-a, Prilozi. Sarajevo.

ZAVNOBiH – DOKUMENTI 1943-1944, 1968., Veselin Mašleša, Sarajevo.

Zgodić. E., 2000, Titova nacionalna politika, Kantonalni odbor SDP-a BiH, Sarajevo.

Downloads

Published

2024-03-21

How to Cite

Mujagić, N. (2024). Obnova državnosti Bosne i Hercegovine kroz principe ZAVNOBiH-a / Restoration of the Bosnia and Herzegovina’s Statehood through the ZAVNOBiH Principles. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 64(3), 59–70. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.59