Announcements

Poziv za radove / Call for papers

2022-10-11

Planiranje i politika strateške održivosti i klimatske otpornosti u jugoistočnoj Evropi / Strategic Sustainability and Climate Resilience Planning and Policies in Southeast Europe

Bogatstvo naučnih podataka o klimatskim promjenama ukazuje na neizbježnost povećanja broja prirodnih katastrofa, koje dovode do propalih društava i kolapsa ekonomija širom svijeta. Nova realnost prirodnih katastrofa dodatno ubrzana klimatskim promjenama i neodrživim rastom dovode do nepoznate teritorije za administratore, političare, zakonodavce, vlade i opći javni i privatni sektor. Dok se veći dio debate i istraživanja fokusira na razvijene zemlje s najvećim BDP-om, manje je fokusa na manje industrijalizirane regije i zemlje, ostavljajući te populacije izloženim klimatskim osjetljivostima. Postoji ograničeno istraživanje o strateškoj otpornosti na klimu i planiranju održivosti u zemljama jugoistočne Evrope, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju i Tursku.

***

The wealth of scientific data on climate change point to the inevitability of an increased number of natural disasters, leading to failed societies and the collapse of economies around the globe. The new realities of natural disasters, further accelerated by climate change and unsustainable growth, lead to uncharted territory for administrators, politicians, legislators, governments, and the general public and private sectors. While much of the debate and research focuses on developed countries with the highest GDP, there has been less focus on smaller, less industrialized regions and countries, leaving those populations exposed to climate vulnerabilities. There is limited research on strategic climate resilience and sustainability planning in countries from Southeast Europe, including Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, and Turkey.

Read more about Poziv za radove / Call for papers

Current Issue

Vol. 63 No. 3 (2022): Pregled
					View Vol. 63 No. 3 (2022): Pregled
Published: 2023-04-27

Full Issue

View All Issues