Uloga Paddyja Ashdowna kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini

Authors

  • Berina Beširović University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

visoki predstavnik, OHR, Bosna i Hercegovina, politički sistem, politička integracija, reforma, evroatlantske integracije

Abstract

Paddy Ashdown je funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini obavljao tri i po godine i za to vrijeme bio konačni tumač Ustava Bosne i Hercegovine, kako je to predviđeno nadležnostima datim Aneksom 10 (visoki predstavnik) Dejtonskog mirovnog sporazuma. Funkcija visokog predstavnika prema Aneksu 10 jeste integracija Bosne i Hercegovine sa ciljem postizanja što boljeg funkcionisanja državnih organa i demokratičnosti sistema. Ovlaštenja koja je Paddy Ashdown imao bila su šira od onih koje je imao prvi visoki predstavnik. Tzv. bonske ovlasti, ozvaničene potvrdom Ustavnog suda iz 2000. godine, omogućile su Ashdownu da donosi odluke sa konačnom snagom koje mogu biti poništene samo novom odlukom upravo visokog predstavnika. Da je Paddy Ashdown od svih visokih predstavnika najviše koristio svoje ovlasti i najviše uradio za integraciju BiH, govori činjenica da je za vrijeme mandata donio 430 odluka za BiH od kojih su najznačajnije: smjena dužnosnika koji su opstruirali Dejtonski mirovni sporazum, reforma policije, reforma poreznog sistema, suočavanje sa genocidom itd.

 

 

Downloads

Published

2021-03-19

How to Cite

Beširović, B. (2021). Uloga Paddyja Ashdowna kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(2), 159–181. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/762

Issue

Section

Articles