Uloga i značaj studije za maloljetnike u postupku izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima u Bosni i Hercegovini

Authors

  • Vildana Pleh University of Sarajevo / Faculty of Law Univerzitet u Sarajevu / Pravni fakultet

Keywords:

individualizacija, sudija za maloljetnike, oblici uloge suda u Bosni i Hercegovini, krivične sankcije, izvršenje

Abstract

Sud u obavljanju svoje funkcije presuđenja je jedan od najvažnijih subjekata u krivičnom pravu. Meritornim odlukama ali i odlukama drugačije pravne prirode sudija za maloljetnike usmjerava, vodi i okončava proces rada sa maloljetnim prestupnikom, pokušavajući iznaći najbolje načine kako ostvariti najbolji interes maloljetnika, individualizirajući raspoložive instrumente borbe protiv maloljetničkog prestupništva kako u fazi njihovog izricanja tako i u fazi njihove primjene ili izvršenja. Autorica u radu, pored općih rasprava o različitim vrstama intervencije države na prestupničko ponašanje maloljetnika, upravo se bavi ulogom, položajem i značajem sudije za maloljetnike u krivičnom zakonodavstvu za maloljetnike u Bosni i Hercegovini. Uvažavajući ulogu i značaj svih subjekata maloljetničkog pravosuđa, sud se izdvaja kao poseban autoritet i analizira se njegova uloga kroz četiri ključne uloge suda u procesu primjene i izvršenja krivičnih sankcija i to alternativnih sankcija i krivičnih sankcija institucionalnog tretmana. Autorica se u tom smisluopćenito osvrnula na spomenute uloge suda naglašavajući stanje u zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini, odnosno na nivou Općinskog suda u Sarajevu.

 

 

Downloads

Published

2021-03-19

How to Cite

Pleh, V. (2021). Uloga i značaj studije za maloljetnike u postupku izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima u Bosni i Hercegovini. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(2), 45–68. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/756

Issue

Section

Articles