Mir mirovnim sredstvima: restorativni mehanizmi tranzicijske pravde

Authors

  • Mirza Buljubašić University of Sarajevo, Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Keywords:

tranzicijska, restorativna pravda, mir, mehanizmi, supranacionalna kriminologija, tranzicijska pravda

Abstract

Isključiva primjena pravosudnih ili retributivnih odgovora na masovne zločine i teška kršenja ljudskih prava je ostala u dvadesetom stoljeću. Danas postkonfliktne i preddemokratske tranzicijske države imaju potrebu za, ili u značajnoj mjeri primjenjuju, vansudske ili restorativne mehanizme tranzicijske pravde. Ovaj rad namjerava objasnitikoncepte i mehanizme restorativne tranzicijske pravde kroz navođenje egzemplarnih slučajeva, te kritički analizira funkcionalnost restorativnih mehanizama tranzicijske pravde. Bosanskohercegovačko društvo se još uvijek nalazi u fazi tranzicije odnosno izgradnje mira, zbog čega je ovaj rad društvenorelevantan. Iako se o tranzicijskoj pravdi mnogo piše u Bosni i Hercegovini, nedostaje sistematskog prikaza restorativnih mehanizama u akademskim radovima, pa rad ima i naučni značaj. Vanpravosudni mehanizmi imaju zasigurno snažnije efekte po postkonfliktno društvo nego krivični procesi, ali se može zaključiti da strukturalne i resursne poteškoće onemogućavaju adekvatno provođenje mehanizama tranzicijske pravde. Dodatna empirijska istraživanja u području tranzicijske pravde su potrebna kako bi se utvrdili uzroci nedostataka, prednosti i kontekstualni fenomeni.

 

 

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Buljubašić, M. (2021). Mir mirovnim sredstvima: restorativni mehanizmi tranzicijske pravde. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(1), 101–126. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/748

Issue

Section

Articles