Nedovršeni ideološki profil političkih stranaka u Bosni i Hercegovini: katalizator usporene demokratizacije

Authors

  • Adis Arapović University of Sarajevo, Faculty for Administration - Associate Member / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za upravu - pridružena članica

Keywords:

političke stranke, ideologija, stranački sistem, Bosna i Hercegovina

Abstract

Preko dvadeset pet godina od uspostavljanja višestranačja u Bosni i Hercegovininiti izborni niti stranački sistem nisu dovršeni do mjere u kojoj potiču konsolidacijuparlamentarne demokratije.Profiliranje političkog spektra nije bazirano na standardnim ili klasičnim politološkim i ideološkim dihotomijama, npr. lijevo vs. desno, liberalno vs. konzervativno, libertarno vs. autoritarno, a političke stranke teško se mogu svrstati u klasične politološke tipologije: liberalne, narodnjačke, konzervativne, socijaldemokratske, socijalističke, zeleneitd.Izostanak profilacije na političkom spektru istovremeni je uzrok i posljedica izostanka ideološke pluralizacije i profilacije biračkog tijela, a kao jedna od paralelnih ali kapitalnih posljedica jeste i nemogućnost postizanja političkog konsenzusa za upravljanje razvojem države Bosne i Hercegovine, što determinira ukupni proces demokratizacije i profil parlamentarne demokratije. Krajnji ishod jesu usporeni, nepotpuni i disperzivni ukupni demokratski procesi, a bosanskohercegovački stranački pluralizam još uvijek nije profilirao standardne političke i ideološke doktrine uobličene u formirane grupne stavove javnosti, političke stranke i pokrete, te ekonomski izraz ovih ideologija kroz ekonomski i socijalni razvoj.

 

 

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Arapović, A. (2021). Nedovršeni ideološki profil političkih stranaka u Bosni i Hercegovini: katalizator usporene demokratizacije. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(1), 85–100. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/747

Issue

Section

Articles