Strip u dijalektici modernog djetinjstva

Authors

  • Merima Čamo University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

djetinjstvo, elektronski mediji, kultura, strip, medijska pismenost

Abstract

Iako su koncepti djetinjstva podložni promjenama jer se zasnivaju u određenom vremenu i sociokulturnom  prostoru, činjenica je da (post)moderno društvo uspostavlja sasvim novu dijalektiku inicijacije „djeteta u dijete" koja suptilno anulira preovladavajuće pristupe i praksu u procesima odrastanja. Tekst propituje određene negativne aspekte tehnologizacije djetinjstva koja se dinamizira elektronskim medijima, multipliciranjem sadržaja upitne kvalitete u posebno dizajniranoj infant-kulturi, konzumerističkim agregatima oličenim u djeci i roditeljima, te razbijanju dominantnih familističkih konteksta. U tom tematskom okviru, na sociološkoj osnovi, analizira se (su)odnos pojedinih segmenata modernog djetinjstva i „alternativnog“ medija – stripa – koji zbog svog, nadasve potvrđenog, estetskog, edukativnog i motivacijskog potencijala može (p)ostati prikladan korektiv u namjerama, sklonosti i, na koncu, navikama korištenja medija kako kod djece tako i kod odraslih (roditelja).

 

 

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Čamo, M. (2021). Strip u dijalektici modernog djetinjstva. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(1), 75–83. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/746

Issue

Section

Articles