Međunarodno pravo o klimatskim promjenama

Authors

  • Nežla Borić University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

međunarodno pravo o klimatskim promjenama, Ujedinjene nacije, Okvirna konvencija o klimatskim promjenama, Protokol iz Kyota i Pariski sporazum o klimatskim promjenama

Abstract

Klimatske promjene su jedna od najaktuelnijih globalnih tema koja zauzima važno mjesto u agendi Ujedinjenih nacija. Razorne posljedice klimatskih promjena bitno su utjecale na usvajanje pravno obavezujućih dokumenata kojima se države članice obavezuju na pojačan angažman, naročito u oblasti smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova te na aktivnosti kojima će se smanjivati globalni porast temperature za najmanje dva stepena.

U radu su analizirani pravno obavezujući dokumenti poput Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja je dopunjena Protokolom iz Kyotate Pariskim sporazumom o klimatskim promjenama. Iako suočene s naučnim dokazima o globalnim posljedicama klimatskih promjena koje su se intenzivirale razvojem industrijskih društava, države nisu pokazale isti nivo spremnosti da ratificiraju i provode spomenute međunarodne dokumente.

Članak sugerira potrebu suočavanja s međunarodnim klimatskim pravom na načine koji poklanjaju pažnju produktivnim efektima ovih međunarodnih sporazuma, kao i potrebu da se ispitaju njihovi distributivni efekti, ispituje kakve nove društvene odnose uspostavljaju i stabiliziraju, kao i kako moć i vlast mogu biti reorganizirani ili preuređeni postupcima koji su u skladu s međunarodnim pravom zaštite okoliša te međunarodnim pravom o ljudskim pravima.

 

 

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Borić, N. (2021). Međunarodno pravo o klimatskim promjenama. Pregled : časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(1), 41–52. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/744

Issue

Section

Articles