Smajli nije nasmijan, to nam se samo pričinilo

Authors

  • Amila Smajović University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

simbol, znak, komunikacija, smajli, emotikon, globalna kultura

Abstract

U dosadašnjim teorijama vizuelnih komunikacija postoji jasna distinkcija između znaka i simbola. U komunikacijskom odnosu znak predstavlja označeno, a u korelaciji sa označiteljem nema dinamičan odnos, tj. nema silu koja pokreće emociju. Ako prihvatimo da su smajliji i druge ikone digitalnih komunikacija znakovi koji upućuju izravno na pojam koji se opisuje u svrhu prenošenja određene poruke – informacije, čije značenje ne iziskuje nikakve intelektualne spoznaje, onda  njihova svrha nije pokretanje emocija na bilo kojoj razini. Međutim, razni oblici smajlija koji oslikavaju emociju i služe za prenos emotivne poruke sa ciljem izazivanja emotivne reakcije izlaze iz forme pukog označavanja znakom i preuzimaju drugu ulogu. I to nije sporno. A šta je onda sporno? U savremenim digitalnim komunikacijama nedostaju razni simboli iz prošlosti, simboli različitih kultura i tradicija. Odsustvo  tradicionalnih simbola stvara prazninu u inače bogatom digitalnom prostoru. Smajliji – emotikoni popunjavaju tu prazninu i mijenjaju njihovo mjesto, iako ta njihova uloga nije odmah uočljiva. Oni imaju tendenciju da zamijene ulogu tradicionalnih simbola. I ovdje nastaje zaplet.

Downloads

Published

2018-09-09

How to Cite

Smajović, A. (2018). Smajli nije nasmijan, to nam se samo pričinilo. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 153–167. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/310

Issue

Section

Articles / Članci