1.
Šarčević A. Um i temeljna ljudska situacija / kritičko poentiranje Adornovog pojma uma / Povodom stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna. pregled [Internet]. 2020 Feb. 13 [cited 2024 Mar. 5];2(3-4):5-15. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/92