1.
Berc G, Šadić S, Kobić O. Strategije samopomaganja za profesionalne pomagače u savjetovanju / Self-Care Strategies of Professionals in Counceling. pregled [Internet]. 2021 Jul. 6 [cited 2024 Jul. 16];62(1):137-54. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/909